Jat Samaj Mumbai
 
Histroy : Important Dates
 
     
     
     


Important Dates

Name of person Date of Birth Date of death
Baba Shahmal Jat   21 July 1857
Bhim Sen Chaudhary (Beniwal) 5 January 1925 2000
Bigga Ji Jakhar 1301 1336
Bahadur Singh Bhobia 1882 1 June 1924
Baldev Ram Mirdha(Rahd) 17 January 1889 2 August 1953
Bhim Singh Dahiya 29 September 1940 13 May 2000
Chaudhary Bansi Lal (Legha) 26 August 1927 28 March 2006
Chaudhary Bhinya Ram Sihag 14 September 1891 October 1954
Chaudhary Charan Singh (Tewatia) 23 December 1902 29 May 1987
Chaudhary Devi Lal (Sihag) 25 September 1914 6 April 2001
Chaudhary Gulla Ram (Benda) 30 september 1883 12 October 1968
Chaudhary Kabool Singh (Baliyan) 1899 1991
Chaudhari Kumbharam Arya (Sunda) 10 May 1914 26 October 1995
Chaudhary Mool Chand Sihag paush krishna 6 sv 1944 (1887 AD) 21 January 1978
Choudhary Ranbir Singh Hooda 26 November 1914 1 February 2009
Cheti Lal Verma (Nauhwar) 2 June 1921 18 January 2000
Chhajju Ram 1861 7 April 1943
Dhanna Bhagat (Harchatwal) baisakh badi 3, samvat 1472
Dr. Sahib Singh Verma (Lakra) 15 March 1943 30 June 2007
Foolabai (Manju) 1664 1682
Ganga Das (Munder ) 1823 bhadrapada krishnashtami 1913
Garib Das (Dhankar) 1717 1778
Gurbaksh Singh Dhillon (Dhillon) 18 March 1914 6 February 2006
Hari Singh Burdak 1884 1966
Hira Singh Chahar 17 January 1901 30 June 1993
Harveer Singh Gulia 1376 1398
Jetha Ram Dudi 13 July 1939 19 August 1994
Justice Mahavir Singh (Panwar) 14 September 1920 11 August 1997
Justice Virendra Verma 18 September 1916 3 May 2009
Karmabai (Dudi) 20 January 1615 25 July 1634
Karni Ram (Meel) 2 February 1914 13 May 1952
Lothoo Nitharwal 1804 1855
Maharaja Ranjit Singh (Punjab)(Sandhawalia) 1780 1839
Maharaja Suraj Mal (Sinsinwar) 13 February 1707 25 December 1763
Raja Mahendra Pratap (Thenua) 1 December 1886 29 April 1979
Pandit Jagdev Singh Sidhanthi (Ahlawat) October 1900 27 August 1979
Raja Nahar Singh (Tewatia) 21 April 1823 9 January 1858
Ram Dev Singh Gill (Gill) 1922 13 May 1952
Ram Niwas Mirdha (Rad) 24 August 1924 29 January 2010
Ranabai (Dhoon) vaishakh shukla 3 sv 1561 (1504 AD) falgun shukla 13 sv 1627 (1570 AD)
Nathuram Mirdha (Rahd) 20 October 1921 30 August 1996
Pratap Singh Kairon (Dhillon) 1 October 1901 6 February 1965
Prof. Sher Singh (Kadiyan) 11 August 1917 5 September 2009
Ramdan Dookiya 15 March 1884 24 October 1963
Sir Chhotu Ram (Ohlan) 24 November 1881 9January 1945
Sardar Bhagat Singh (Sandhu) 28 September 1907 23 March 1931
Swami Gopal Das (Kaswan) 1822 1936
Swami Indravesh (Dhaka) 13 March 1937 12 June 2006
Swami Keshwanand (Dhaka) 1883 13 September 1972
Swami Omanand Sarswati (Khatri) 1910 23 March 2003
Tejaji (Dhaulya) 29 January 1074 28 August 1103
Tara Chand (Saharan) 6 June 1913 12 March 1958
Thakur Deshraj shravan shukla 11, samvat 1952 (1895 AD) 17 April 1970
Home |About Jat People | Contact Us
All Rights Reserved by   "Jat Samaj Mumbai"  Site Developed and Maintained by   khiladi4business.com